Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long (KTL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    66.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.04 %
  • Khác
    18.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 12,680,500 66.04 % 19/07/2016
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 962,438 5.01 % 24/01/2018