Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Vân Chi 2,212,482 22.58 % 08/05/2019
Nguyễn Hoa Cương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,075,619 21.18 % 08/07/2019
Công ty TNHH Công nghệ cao Grantex Việt Nam 2,000,000 20.41 % 30/10/2018