Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.09 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    48.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 13,260,000 51.09 % 12/12/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 11,409,600 43.96 % 05/08/2019
Quỹ đầu tư cơ hội PVI 1,434,605 5.53 % 12/12/2018