Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.48 %
  • Khác
    97.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Ngọc Bảo Phương 2,500,000 17.7 % 19/05/2020
Bùi Thị Thanh Thuần 2,340,745 16.58 % 19/05/2020
Trần Lê Diệp Thúy 1,800,000 12.75 % 19/05/2020
Hoàng Sơn Điền 1,800,000 12.75 % 19/05/2020
Lê Thị Hoài Thanh 1,559,396 11.04 % 19/05/2020
Nguyễn Ngọc Viễn Đông 1,500,000 10.62 % 19/05/2020
Trần Thị Bích Ngọc 1,500,000 10.62 % 19/05/2020
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành 624,020 4.42 % 08/02/2013
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Quân 584,380 4.14 % 17/02/2011