Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.94 %
  • Khác
    54.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 61,950,493 11.38 % 11/06/2019
Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 50,632,520 9.3 % 11/06/2019
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 45,869,815 8.42 % 11/06/2019
Vietnam Enterprise Limited 29,717,996 5.46 % 11/06/2019
Vietnam Ventures Limited 28,719,704 5.28 % 05/07/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 26,862,294 4.93 % 11/06/2019
VEIL HOLDINGS LTD 21,536,685 3.96 % 11/06/2019
Wareham Group Limited 20,599,599 3.78 % 11/06/2019
Vietnam Enterprise Investments Limited 20,366,003 3.74 % 11/06/2019