Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.61 %
  • Khác
    75.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Lệ Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 28,930,867 14.07 % 29/12/2017
Công ty TNHH một thành viên PPK 20,890,514 10.16 % 30/06/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 16,867,456 8.2 % 30/06/2016
Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh 10,951,548 5.32 % 18/01/2018
Công ty TNHH đầu tư Bất động sản An Thịnh Lộc 10,660,000 5.18 % 27/08/2015
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND III, L.P. 10,424,920 5.07 % 30/10/2018
Liva Holdings Limited 10,344,110 5.03 % 26/04/2018
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 8,400,000 4.08 % 31/12/2014
Công ty TNHH Tháp Láng Hạ 7,660,000 3.72 % 12/10/2015
Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc 7,200,000 3.5 % 11/09/2014
Công ty TNHH Kim Gia Hân 7,200,000 3.5 % 30/06/2016