Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn 6,046,000 37.32 % 31/12/2017
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 4,536,000 28 % 12/10/2015