Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.06 %
  • Khác
    97.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo 169,557,595 18.07 % 09/07/2019
Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 82,918,449 8.84 % 24/09/2019
VOF Investment Limited 56,268,126 6 % 23/07/2013
Đặng Thị Hoàng Yến Chủ tịch Hội đồng quản trị 54,349,633 5.79 % 30/06/2015
Trường Đại học Tân Tạo 46,658,000 4.97 % 03/11/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 42,996,868 4.58 % 23/11/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 41,393,851 4.41 % 19/01/2016
Công ty TNHH Sản Xuất và Xây Dựng Kiên Lương 37,999,799 4.05 % 23/06/2016
Công ty CP phát triển hạ tầng Tân Tạo 34,589,047 3.69 % 25/12/2015
Công ty Cổ phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn Mê Kông 31,886,730 3.4 % 23/06/2016
Công ty Cổ phần Truyền Thông - Giải Trí và sản xuất Media Ban Mai 30,152,229 3.21 % 23/06/2016