Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    90.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện Lực Tp.HCM TNHH 7,000,000 32.35 % 20/03/2017
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 2,025,000 9.36 % 20/03/2017
Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 1,350,000 6.24 % 20/03/2017
CTCP Bảo hiểm Viễn Đông 1,035,000 4.78 % 20/03/2017