Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại (HRB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 2,535,360 40 % 28/08/2017
Hoàng Quang Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,712,321 27.02 % 27/12/2019
Phan Huy Tý Thành viên Hội đồng quản trị 1,478,472 23.33 % 28/08/2017