Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (HPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 5,423,000 64.56 % 30/10/2017
CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh 999,800 11.9 % 30/10/2017
CTCP Tập đoàn Tân Long 560,000 6.67 % 30/10/2017