Công ty Cổ phần Bao bì PP (HPB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    99.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 635,420 17.37 % 30/06/2015
Lê Kim Phượng 329,200 9 % 26/04/2019
Mai Hương Thành viên Hội đồng quản trị 304,040 8.31 % 09/08/2017
Đỗ Văn Lê 302,900 8.28 % 20/09/2017
Phạm Duy Dần 279,920 7.65 % 11/06/2009
Bùi Tố Hùng Trưởng Ban Kiểm soát 273,900 7.49 % 24/09/2019
Đỗ Thị Phương 253,100 6.92 % 20/09/2017
Nguyễn Thị Tuyết Trinh 190,000 5.2 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư An Tường 181,800 4.97 % 30/06/2015
Trần Thị Thanh Hương 118,900 3.25 % 20/11/2017
Mai Thúc Định Thành viên Hội đồng quản trị 114,500 3.13 % 30/06/2015