Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 1,122,000 51 % 04/08/2017
Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long 220,000 10 % 04/08/2017
Bùi Duy Đông Thành viên Hội đồng quản trị 129,700 5.9 % 11/07/2019
Nguyễn Quốc Lệ Chủ tịch Hội đồng quản trị 110,300 5.01 % 12/09/2018