Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (HLB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.42 %
  • Khác
    68.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Aseed Holding Co.Ltd 940,000 31.33 % 15/12/2016
Phạm Thị Hương 600,000 20 % 15/12/2016
Đoàn Đức Cẩn 450,000 15 % 15/12/2016
Doãn Trường Giang Thành viên Hội đồng quản trị 418,209 13.94 % 15/12/2016
Phạm Thị Đào 202,904 6.76 % 15/12/2016