CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HKP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    38.45 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    61.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xi măng Việt Nam 1,538,050 38.45 % 07/03/2016
Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nhà Kiên Giang 1,538,050 38.45 % 07/03/2016
Công ty TNHH Thương mại và du lịch Phương Nam 400,000 10 % 07/03/2016