Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.89 %
  • Khác
    96.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lưu Huy Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,570,368 7.37 % 28/06/2018
Lưu Huy Hoàng 1,367,300 3.92 % 28/06/2018
Nguyễn Hữu Hoan Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,201,812 3.44 % 28/06/2018