Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Một Thành Viên Haprosimex 342,000 26.93 % 31/12/2012
Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 163,700 12.89 % 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Vân Thành viên Hội đồng quản trị 67,880 5.34 % 30/06/2015
Bùi Thị Thu Hà Thành viên Hội đồng quản trị 63,060 4.96 % 30/06/2015
Trần Thị Minh Thành viên Hội đồng quản trị 40,000 3.15 % 31/12/2016