Công ty cổ phần Xăng dầu HFC (HFC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Xăng Dầu khu vực I 617,715 9.57 % 19/06/2019
Nguyễn Trọng Hậu Chủ tịch Hội đồng quản trị 597,290 9.25 % 19/06/2019