Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    60 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 3,640,000 40 % 22/09/2016
Huỳnh Bá Lân 943,900 10.37 % 18/07/2018
Tạ Thị Hồng Tâm Thành viên Hội đồng quản trị 700,000 7.69 % 22/09/2016
Trịnh Văn Khâm Thành viên Hội đồng quản trị 452,800 4.98 % 04/12/2018
Lê Hữu Châu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 444,000 4.88 % 26/04/2019