Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.6 %
  • Khác
    99.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Hữu Quỳnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,047,490 24.94 % 21/12/2016
Bùi Trung Thu 577,000 13.74 % 12/07/2016
Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 296,010 7.05 % 12/07/2016
Ngô Thu Hương Đại diện công bố thông tin 254,770 6.07 % 12/07/2016
Trần Văn Hiển Phó Tổng Giám đốc 133,560 3.18 % 17/09/2020