Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.8 %
  • Khác
    73.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Sovico 130,899,221 13.34 % 14/12/2017
Phạm Văn Đẩu Giám đốc Tài chính 42,182,999 4.3 % 14/12/2017
Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 35,961,580 3.67 % 14/12/2017