Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.25 %
  • Khác
    84.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Xuất nhập khẩu Intimex 3,355,981 51.48 % 21/06/2017
Peter Eric Dennis 474,725 7.28 % 21/06/2017
Đỗ Thị Kim Xuân 455,358 6.99 % 14/02/2019
America LLC 384,258 5.9 % 17/04/2019
ASEAN Deep Value Fund 312,043 4.79 % 21/06/2017