Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Văn Đức Thành viên Hội đồng quản trị 658,865 24.09 % 26/03/2019
Nguyễn Đăng Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 373,980 13.67 % 26/03/2019
Trần Chính Thành viên Hội đồng quản trị 292,163 10.68 % 26/03/2019
Ngô Thị Lệ Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 165,504 6.05 % 08/07/2016
Đặng Quý Thành viên Hội đồng quản trị 155,683 5.69 % 26/03/2019