Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.61 %
  • Khác
    97.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 150,436,257 21.19 % 31/12/2018
Công ty TNHH Bất động sản SGINVEST 66,861,155 9.42 % 14/08/2018
Công ty TNHH Đào tạo Golf VPGA 46,737,600 6.58 % 14/08/2018
Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Vietexco 38,948,000 5.49 % 14/08/2018
CTCP Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản Magnus Capital 27,789,954 3.91 % 14/08/2018