Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    71 %
  • Khác
    29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lee Jae Eun Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,006,800 18.42 % 14/06/2018
Korea Investment & Securities Co. Ltd 2,683,175 7.05 % 02/03/2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank 2,484,000 6.53 % 11/05/2012
NH Investment & Securities Co., Ltd 2,105,350 5.53 % 04/02/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV 1,775,350 4.67 % 29/06/2015
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 1,360,405 3.58 % 19/11/2015