Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.53 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.97 %
  • Khác
    69.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 185,329,207 15.07 % 30/06/2015
VOF Investment Limited 60,962,517 4.96 % 31/12/2014
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 59,544,451 4.84 % 06/12/2018
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 48,549,956 3.95 % 06/11/2012