Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Liên 150,000 5.21 % 18/08/2016
Từ Ngọc Thanh 144,500 5.02 % 02/04/2019
Nguyễn Quang Toàn Đại diện công bố thông tin 132,000 4.59 % 18/08/2016
Trần Kỳ Hải 100,250 3.48 % 18/08/2016
Nguyễn Thu Hằng 100,000 3.48 % 16/05/2017
Bùi Văn Tuấn Phó Tổng Giám đốc 89,400 3.11 % 18/08/2016