Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Văn Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,068,973 17.68 % 31/12/2017
Công ty TNHH Vận tải Hà Phương 808,367 13.37 % 30/06/2015
Hà Thị Kim Phượng Phó Tổng Giám đốc 627,713 10.38 % 31/12/2017
Đào Thị Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 334,701 5.54 % 14/06/2019
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 321,750 5.32 % 22/11/2013
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 321,650 5.32 % 17/11/2014