Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 591,600 51 % 31/12/2018
Công ty TNHH ứng dụng công Việt Nhật 81,200 7 % 01/04/2016
Dương Hải Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 64,800 5.59 % 11/07/2019
Phạm Hồng Minh Đại diện công bố thông tin 48,800 4.21 % 05/08/2019
Trần Văn Ơn Phó Tổng Giám đốc 44,700 3.85 % 12/10/2017
Nguyễn Văn Tặng Thành viên Hội đồng quản trị 43,900 3.78 % 11/07/2019
Trịnh Đình Kiêm Phó Tổng Giám đốc 40,100 3.46 % 12/10/2017
Nguyễn Phi Trường Phó Tổng Giám đốc 35,700 3.08 % 01/04/2016