Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Xuất nhập khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Sài Gòn (Artexport) 15,000,000 75 % 13/04/2017
CTCP Đầu tư tài chính Đất Việt 2,474,800 12.37 % 13/04/2017
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 1,356,650 6.78 % 13/04/2017