Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1 %
  • Khác
    99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Đình Độ Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,562,620 10.56 % 30/07/2019
Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS 6,748,200 6.75 % 30/06/2019
CÔNG TY TNHH CAPELLA GROUP 6,000,000 6 % 20/06/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 5,304,328 5.3 % 27/06/2018
CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất 4,500,000 4.5 % 27/06/2018