Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.37 %
  • Khác
    99.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Huy Đạt Thành viên Hội đồng quản trị 1,020,683 24.83 % 24/04/2019
Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị 938,028 22.82 % 31/12/2018
Lê Hữu Cảnh Phó Tổng Giám đốc 509,980 12.41 % 31/12/2018
Lê Xuân Phòng 465,462 11.32 % 29/10/2018
Lại Thị Dinh 283,910 6.91 % 31/12/2018
Công ty TNHH Dây cáp điện Thái Dương SUNCO 263,492 6.41 % 29/10/2018
Lâm Thị Lịch Thành viên Ban Kiểm soát 263,491 6.41 % 31/12/2018
Vũ Thị Lương Dung Đại diện công bố thông tin 136,538 3.32 % 15/05/2019