Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    99.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH 12,633,881 24.39 % 27/09/2018
Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát 11,060,866 21.36 % 27/09/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2,311,674 4.46 % 27/09/2018
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tam Sơn 2,275,543 4.39 % 27/09/2018