Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Tuấn 2,079,700 23.63 % 13/12/2019
Mai Xuân Hà 1,566,058 17.8 % 13/12/2019
Trần Thiện 842,942 9.58 % 31/12/2017
Lưu Ngọc Long 710,000 8.07 % 29/05/2020
Nguyễn Thị Liễu 616,158 7 % 29/05/2020
Phùng Duy Khương 613,700 6.97 % 03/12/2019
Nguyễn Dương Trung Hiếu 530,900 6.03 % 13/12/2019
Nguyễn Thời Linh 520,900 5.92 % 12/12/2019
Nguyễn Hoàng Quốc Việt 502,009 5.7 % 13/12/2019