Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.71 %
  • Khác
    91.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng 12,090,000 57.16 % 29/07/2016
Nguyễn Quốc Sĩ 2,500,000 11.82 % 23/11/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,275,390 6.03 % 28/08/2015
Tama Global Investments Pte.Ltd 984,170 4.65 % 03/03/2014