Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.46 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.93 %
  • Khác
    37.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 1,984,500 49.46 % 28/04/2014
Nguyễn Hữu Hiếu 460,000 11.47 % 22/05/2017
AFC Umbrella Fund 443,000 11.04 % 12/02/2018