Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.31 %
  • Khác
    98.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP dịch vụ Sân bay (ASG) 5,939,682 30.14 % 11/09/2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng Không Tân Sơn Nhất 726,000 3.68 % 11/09/2019