Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.32 %
  • Khác
    97.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP dịch vụ Sân bay (ASG) 5,069,946 45.68 % 31/08/2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng Không Tân Sơn Nhất 660,000 5.95 % 20/04/2018
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT 451,532 4.07 % 20/04/2018
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài 336,677 3.03 % 20/04/2018