Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.65 %
  • Khác
    88.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 8,409,444 10.51 % 26/08/2019
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ 4,053,901 5.07 % 26/08/2019