Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Bến Thành 12,250,000 49 % 28/10/2016
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Chợ Lớn 3,458,650 13.84 % 28/10/2016
Công ty Cổ phần An Phú 2,666,000 10.66 % 28/10/2016
Nguyễn Phước Bảo Anh Thành viên Hội đồng quản trị 2,332,350 9.33 % 12/05/2020
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 932,350 3.73 % 08/05/2020