Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    50.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 12,250,000 49.07 % 28/10/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 5,932,350 23.76 % 28/10/2016
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Chợ Lớn 3,458,650 13.86 % 28/10/2016
Công ty Cổ phần An Phú 2,666,000 10.68 % 28/10/2016