Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành 16,250,000 65 % 30/06/2019
Hoàng Ngọc Kiên 5,732,091 22.93 % 29/06/2018
Hoàng Ngọc Quân 1,290,718 5.16 % 17/04/2019