Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.16 %
  • Khác
    99.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 3,378,750 27.03 % 20/06/2016
Võ Sỹ Dởng Thành viên Hội đồng quản trị 1,053,676 8.43 % 20/06/2016
Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân 853,050 6.82 % 20/06/2016
Nguyễn Thu Hương Thành viên Hội đồng quản trị 655,266 5.24 % 20/06/2016
Nguyễn Quốc Tuấn 625,000 5 % 20/06/2016