Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.38 %
  • Khác
    97.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Đạm Thành viên Hội đồng quản trị 2,000,000 17.39 % 22/04/2019
Nguyễn Sơn Hà 1,500,000 13.04 % 31/12/2017
Nguyễn Minh Trí Phó Tổng Giám đốc 1,500,000 13.04 % 15/12/2016
Nguyễn Thị Thu Hương 1,102,530 9.59 % 24/05/2016