Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    76.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2,791,740 23.78 % 27/10/2009
Mai Văn Bản 863,828 7.36 % 30/06/2015
Đặng Thanh Vân Thành viên Ban Kiểm soát 639,283 5.45 % 30/06/2015
Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ 561,500 4.78 % 30/06/2014
Phan Hoàng Phương Thảo 480,600 4.09 % 16/05/2016