Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    95.28 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.7 %
  • Khác
    -12.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng nhà nước 3,257,324,161 80.99 % 31/12/2017
KEB Hana Bank, Co., Ltd. 603,302,706 15 % 06/11/2019