Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    81.79 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.51 %
  • Khác
    0.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Công Thương Việt Nam 189,592,400 81.79 % 31/08/2016
Carlsberg Breweries A/S 40,198,200 17.34 % 31/08/2016