Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thái Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 21,624,590 3.93 % 30/11/2017
Nguyễn Trọng Trung Phó Tổng Giám đốc 19,089,514 3.47 % 30/11/2017
Trần Thị Thoảng Chủ tịch Hội đồng quản trị 17,513,582 3.18 % 01/08/2018