Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thái Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 27,813,547 3.93 % 07/09/2020
Nguyễn Trọng Trung Phó Tổng Giám đốc 24,552,932 3.46 % 07/09/2020
Trần Thị Thoảng Chủ tịch Hội đồng quản trị 22,525,968 3.18 % 07/09/2020