Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Huy Đông Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,308,730 16.88 % 25/12/2017
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 2,060,133 8.07 % 14/12/2017
Vũ Huy Đức Thành viên Hội đồng quản trị 1,368,000 5.36 % 25/12/2017
Nguyễn Lê Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1,270,666 4.98 % 25/12/2017
Đỗ Đức Khang 1,050,000 4.12 % 30/06/2019
Vũ Phương Diệp Phó Tổng Giám đốc 1,008,000 3.95 % 07/12/2017
Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC 1,000,000 3.92 % 31/12/2017
Đỗ Văn Khôi Thành viên Hội đồng quản trị 945,000 3.7 % 07/11/2016