Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (ABR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.49 %
  • Khác
    91.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Phát triển Vũ Thịnh 730,050 3.65 % 10/06/2019
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Quang Thái 690,350 3.45 % 10/06/2019