Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long 1437500.0 24.735 % 30/06/2015
Phạm Việt Thương Thành viên Hội đồng quản trị 1133885.0 19.511 % 30/06/2016
CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Khánh An 600000.0 10.324 % 16/12/2016
Trần Hoàng Diệu Linh 300300.0 5.167 % 23/03/2016
AN PHA S.G PETROL J.S CO. 200000.0 3.441 % 30/06/2015