Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long 1,437,500 24.74 % 30/06/2015
Phạm Việt Thương Ủy viên Hội đồng quản trị 1,133,885 19.51 % 30/06/2016
Công ty Cổ phần Khoáng sản LATCA 720,000 12.39 % 30/06/2016
Trần Hoàng Diệu Linh 300,300 5.17 % 23/03/2016
AN PHA S.G PETROL J.S CO. 200,000 3.44 % 30/06/2015