Công ty cổ phần Thành An 77 (X77: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Fujisan Việt Nam 693800.0 51.742 % 17/02/2017
Công ty TNHH Tuấn Hải 203260.0 15.159 % 24/12/2016
Ngô Quang Huy 188630.0 14.068 % 24/12/2016